NAŠE ODBORNÉ ČLÁNKY

Při rekonstrukci nebo projektování nové stáje pro všechny věkové kategorie skotu je důležité nezapomínat na jedno podstatné kritérium, a to otázku pohody zvířat, neboli welfare. Zahrnuje i otázku zajištění odpovídajícího chovného prostředí a zabezpečení ochrany zvířat před nepřízní makroklimatu - odstranění fyzikálních a tepelných faktorů nepohody....

Kvalitní ventilační systém stájí je důležitý hned z několika důvodů - zajištuje dobrou pohodu zvířat, ovlivňuje distribuci přirozeného osvětlení do stájí, snižuje rychlost proudění vzduchu a snižuje počet ptáků, kteří zalétávají do budovy. Ideální přitom je, když tento systém funguje sám, aniž byste se o něj museli starat - a právě to zajišťují...