NAŠE ODBORNÉ ČLÁNKY

Jedním z míst, kde jste se letos mohli seznámit s produkty společnosti Haze, byl i Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH. V polovině května se na brněnském výstavišti sešli přední výrobci technologií pro chov hospodářských zvířat, a my jsme u toho samozřejmě nemohli chybět.

Boční ventilační systémy Haze se hodí nejen do stájí pro skot či jízdáren, ale například i do zahradních center. Tedy větších zastřešených prostor, ve kterých se musí pohodlně pohybovat manipulační technika a samozřejmě i zákazníci. Právě s takovýmto zadáním se na nás obrátilo Zahradní centrum Škuta v Údlicích u Chomutova.