O společnosti


Společnost HAZE s.r.o. byla založena v roce 2007 a od tohoto roku působí v odvětví stavebnictví a přidružených oblastí.

Její hlavní aktivita je zaměřena na realizaci staveb a jednotlivých stavebních celků jako generální dodavatel staveb a technologických celků, ucelených montážních a řemeslných prací v přidružených oborech, zejména v oboru zemědělství.

Vlastní výrobní činnost firmy je zajištována samostatnými organizačními jednotkami, jejichž činnost je v oblasti obchodních vztahů, řízení jakosti a legislativy koordinována a podporována centrálně - vedením společnosti.

Jádrem firmy jsou naši zaměstnanci, kteří jsou plně kvalifikovaní ve všech potřebných profesích. Samozřejmostí je dlouholetá praxe, skýtající záruku realizace stavebních zakázek, stavebně řemeslných prací v potřebné kvalitě a požadovaných termínech.

K realizaci zakázky plně využíváme našich bohatých dlouholetých zkušeností, nových technologií a postupů, které operativně aplikujeme do praxe. Dále dle potřeby spolupracujeme s osvědčenými obchodními partnery a specialisty, erudovanými v příslušných oborech.

Celé pak dotváří i spolupráce s prvotřídními projekčními a konstrukčními kancelářemi.

Působnost naší společnosti je po celém území České a Slovenské republiky.

Našimi partnery jsou investoři, stavební firmy i jednotliví družstevníci a zemědělci. Koncoví zákazníci jsou jak z tuzemska, tak ze zahraničí.