Animal Welfare, neboli pohoda zvířat

14.01.2019

Při rekonstrukci nebo projektování nové stáje pro všechny věkové kategorie skotu je důležité nezapomínat na jedno podstatné kritérium, a to otázku pohody zvířat, neboli welfare. V roce 1993 byl Britskou radou pro ochranu zvířat (FAWC) přijat kodex základních pěti svobod, které byly přijaty celosvětově, ČR nevyjímaje. Právě jednou z těchto svobod je i zajištění odpovídajícího chovného prostředí a zabezpečení ochrany zvířat před nepřízní makroklimatu - odstranění fyzikálních a tepelných faktorů nepohody (Manteca et al., 2012). 

Kvalitní ventilační systémy stájových objektů hrají v této problematice zásadní roli. V případě chovu skotu je totiž největším nebezpečím pro pohodu chovaných zvířat jejich chov ve stáji s neadekvátní výměnou vzduchu - ventilací (↑ vlhkost vzduchu,↑ koncentrace stájových plynů, ↑ ale i ↓ teplota= chladový a tepelný stres apod.). Jakékoli nedostatky v kvalitě stájového, resp. chovného prostředí významně zvyšují riziko onemocnění zvířat (např. respiratorní onemocnění) a mají negativní vliv na řadu fyziologických dějů organismu, které úzce souvisejí s užitkovostí a reprodukcí chovaných zvířat.

O tepelné pohodě (komfortu) hovoříme tehdy, pokud v určitém rozpětí teplot a při konstantních hodnotách ostatních fyzikálních prvků je tepelný stav organismu optimální a zvíře má jen nepatrný výdej energie na udržení fyziologických funkcí. Toto rozpětí vnějších teplot je tzv. "termoneutrální zóna"(Doležal et al., 2004). Termoneutrální zóna se u krav pohybuje v rozmezí -6 °C až + 19 °C, u telat pak mezi +10 až +25 °C (Staněk, 2016). S ohledem na průběh teplot v posledních několika letech se setkáváme v letních měsících s fenoménem tepelného stresu u skotu, zejména pak u vysokoprodukčních krav.