Při rekonstrukci nebo projektování nové stáje pro všechny věkové kategorie skotu je důležité nezapomínat na jedno podstatné kritérium, a to otázku pohody zvířat, neboli welfare. V roce 1993 byl Britskou radou pro ochranu zvířat (FAWC) přijat kodex základních pěti svobod, které byly přijaty celosvětově, ČR nevyjímaje. Právě jednou z těchto svobod je...

Kvalitní ventilační systém stájí je důležitý hned z několika důvodů - zajištuje dobrou pohodu zvířat, ovlivňuje distribuci přirozeného osvětlení do stájí, snižuje rychlost proudění vzduchu a snižuje počet ptáků, kteří zalétávají do budovy. Ideální přitom je, když tento systém funguje sám, aniž byste se o něj museli starat - a právě to zajišťují...