ZASTREŠENIE ODPADOVÝCH NÁDRŽÍ

Naša spoločnosť zastrešuje odpadové nádrže s vnútorným priemerom 15 až 35 metrov pomocou špeciálnej pevnostnej plachty. Toto riešenie jednak znižuje únik čpavku a ďalších zápachových plynov z nádrže do ovzdušia, a tiež zabraňuje tomu, aby do nádrže zatekala dažďová voda. Naši odborníci posúdia stavbu priamo u vás, zaistia vám štatistický výpočet a postarajú sa o kompletnú montáž.

Prečo zastrešiť jímku? 

Predovšetkým kvôli znížení úniku čpavku a ďalších zápachových plynov z nádrže do ovzdušia. A tiež kvôli zabráneniu nežiadúcemu zatekaniu dažďovej vody do nádrže.

Ako na to? 

Na pripravenú betónovú nádrž inštalujeme po obvode oceľové obruče, ktoré kotvia pevnostné  kurty umiestnené na prstenci uprostred nádrže. Tento prstenec je posadený na nerezovom alebo betónovom stĺpe. Po napnutí kurtu sa na vzniknutú konštrukciu natiahne špeciálna pevnostná plachta (900 g/m2), ktorá zaisťuje samotné zastrešenie. Celé riešenie dodávame vrátane štatistického výpočtu a montáže. Celý oceľový materiál je kompletne zhotovený z nerezovej ocele, čím sa zaisťuje výrazné predĺženie životnosti tohto systému.