STREŠNÉ VETRACIE SYSTÉMY

Hrebeňová vetracia šterbina je dôležitou súčasťou vetracieho systému stajní. Ako už z názvu vyplýva, jedná sa o prvok umiestnený v samotnom hrebeni strechy stavby. Tento prvok slúži nielen k presvetleniu stajne, ale hlavne pre odvod vlhka a teplého vzduchu zo stajne. U hrebe%nových vetracích šterbín rozlišujeme nasledovné typy: 

1. HREBEŇOVÉ SYSTÉMY BEZ REGULÁCIE  

Štandardnou a najrozšírenejšiou verziou vetracej šterbiny je laminátová šterbina bez klapky. Túto variantu je možné nainštalovať na otvory s maximálnou šírkou 1500 mm. Pri otvrore širšom než 1500 mm sa používa hrebeňová vetracia šterbina so samonosným laminátovým oblúkom. U tejto verzie je maximálna šírka otvoru až 4500 mm. Konštrukcia šterbiny je oceľová, žiarovo zinkovaná a upevnená na drevených alebo oceľových prvkov. Horný oblúk je najčastejšie z laminátu alebo polykarbonátu a prieduch nie je uzatvorený klapkou. 

TYPY

- Vetracia šterbina s hladkým deskovým laminátom pre rozmery 400-1500 mm

- Vetracia šterbina z deskového polykarbonátu pre rozmery 500-4500 mm

- Vetracia šterbina so samonosným oblúkom pre rozmery 1500-4500 mm

- Vetracia šterbina bez vrchného oblúku pre rozmery 400-800 mm

- Vetracia hrebeňová šterbina pultovej strechy, zakrytie možné zviňovacou plachtou alebo polykarbonátovou stenou

POUŽITIE:

Túto variantu hrebeňovej šterbiny inštalujeme do stajní pre dobytok, kone, ovce či kozy, ale tiež do čakární u dojární, čističiek odpadových vôd alebo skladov. 

Tuto variantu hřebenové štěrbiny instalujeme do stájí pro skot, koně, ovce či kozy, ale také do čekáren u dojíren, čističek odpadních vod nebo skladů.


   2. HREBEŇOVÉ SYSTÉMY S REGULÁCIOU

HREBEŇOVÁ VETRACIA ŠTERBINA S KLAPKOU 

Hrebeňová vetracia šterbina dvojkrídlová je inovovanou verziou predchádzajúcej verzie šterbiny bez klapky. Pomocou klapiek je možné úplne alebo čiastočne regulovať prietok vzduchu. Toto riešenie sa využíva napríklad v stajniach v čakárňach a dojárňach. Hodí sa ale napríklad id od kompostární. Konštrukcia šterbiny je hliníková, klapky sa ovládajú pomocou elektromotoru. Aby ste docielili najlepšie izolačné vlastnosti, doporučujeme zvoliť hrebeňové vetracie šterbiny z polykarbonátu, ktorý má lepšie tepelné izolačné vlastnosti. Hlavne v stajniach sa používa krídlová šterbina s plachtou. Hrebeňové šterbiny s kladkou vyrábame pre otvorry široké 1000-1800 mm, pričom štandardný rozmer je 560 mm. U otvoroch širších než 900 mm doporučujeme zvoliť dvojkrídlovú hrebeňovú šterbinu. 

POUŽITIE:

Túto variantu hrebeňovej šterbiny inštalujeme do stajní pre dobytok, kone, ovce či kozy, ale tiež do dojární, na priemyselné objekty alebo sklady. 


HREBEŇOVÁ VETRACIA ŠTERBINA DVOJKRÍDLOVÁ OVLÁDANÁ ELEKTROPOHONOM

Hrebeňová vetracia dvojkrídlová šterbina ovládaná elektropohonom je medzi chovateľmi dojeného dobytku v posledných rokoch stále populárnejšia. Elektropohon šterbiny je možné ovládať tlačítkom, pričom systém je možné prepojiť s našou meteostanicou Haze, a to vrátane záložného zdroja. Hrebeňovú dvojkrídlovú šterbinu tvorí časť vlastného segmentu, šterbinové krídla, hrebeňový zdvíhací mechanizmus a elektropohon. Na výplň krídel šterbiny sa u stajní používa plachtovina, u dojární a čakární je vhodnejší polykarbonát. Šírka otvoru sa obvykle pohybuje medzi 1000 až 1800 mm. 

POUŽITIE:

Túto variantu hrebeňovej šterbiny inštalujeme do dojární a priemyslových objektov. 


   3. PLECHOVANIE A DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Ako doplnok k hrebeňovej vetracej šterbiny je možné dodať i oplechovanie. Zabraňuje zatekaniu vody do stajní pri zhoršených poveternostných podmienkach. Tento doplnok by mal byť súčasťou dodávky vždy, keď je sklon strechy menší než 16°. Plechovanie realizujeme pomocou zinkovaného plechu (s možnosťou doplnenia tesnenia) alebo pomocou plechov Lindab.  


Možnosti plechovania šterbín a podsád

  1. s tesniacim profilom
  2. bez tesniaceho profilu
  3. voliteľné vo farbe RAL  

Plechovanie šterbiny voliteľné vo farbe RAL