STREŠNÉ VETRACIE SYSTÉMY

Hrebeňová vetracia šterbina je dôležitou súčasťou vetracieho systému stajní. Ako už z názvu vyplýva, jedná sa o prvok umiestnený v samotnom hrebeni strechy stavby. Tento prvok slúži nielen k presvetleniu stajne, ale hlavne pre odvod vlhka a teplého vzduchu zo stajne. U hrebe%nových vetracích šterbín rozlišujeme nasledovné typy: 

1. HREBEŇOVÁ VETRACIA ŠTERBINA DVOJKRÍDLOVÁ OVLÁDANÁ ELEKTROPOHONOM

Hrebeňová vetracia dvojkrídlová šterbina ovládaná elektropohonom je medzi chovateľmi dojeného dobytku v posledných rokoch stále populárnejšia. Elektropohon šterbiny je možné ovládať tlačítkom, pričom systém je možné prepojiť s našou meteostanicou Haze, a to vrátane záložného zdroja. Hrebeňovú dvojkrídlovú šterbinu tvorí časť vlastného segmentu, šterbinové krídla, hrebeňový zdvíhací mechanizmus a elektropohon. Na výplň krídel šterbiny sa u stajní používa plachtovina, u dojární a čakární je vhodnejší polykarbonát. Šírka otvoru sa obvykle pohybuje medzi 1000 až 1800 mm. 

POUŽITIE:

Túto variantu hrebeňovej šterbiny inštalujeme do dojární a priemyslových objektov. 

Vetracia šterbina dvojkrídlová s elektropohonom 

FOTOGALÉRIA


   2. HREBEŇOVÁ VETRACIA ŠTERBINA S KLAPKOU

Hrebeňová vetracia šterbina dvojkrídlová je inovovanou verziou predchádzajúcej verzie šterbiny bez klapky. Pomocou klapiek je možné úplne alebo čiastočne regulovať prietok vzduchu. Toto riešenie sa využíva napríklad v stajniach v čakárňach a dojárňach. Hodí sa ale napríklad id od kompostární. Konštrukcia šterbiny je hliníková, klapky sa ovládajú pomocou elektromotoru. Aby ste docielili najlepšie izolačné vlastnosti, doporučujeme zvoliť hrebeňové vetracie šterbiny z polykarbonátu, ktorý má lepšie tepelné izolačné vlastnosti. Hlavne v stajniach sa používa krídlová šterbina s plachtou. Hrebeňové šterbiny s kladkou vyrábame pre otvorry široké 1000-1800 mm, pričom štandardný rozmer je 560 mm. U otvoroch širších než 900 mm doporučujeme zvoliť dvojkrídlovú hrebeňovú šterbinu. 

POUŽITIE:

Túto variantu hrebeňovej šterbiny inštalujeme do stajní pre dobytok, kone, ovce či kozy, ale tiež do dojární, na priemyselné objekty alebo sklady. 

Vetracia šterbina s klapkou

FOTOGALÉRIA


3. HREBEŇOVÉ SYSTÉMY BEZ REGULÁCIE  

Štandardnou a najrozšírenejšiou verziou vetracej šterbiny je laminátová šterbina bez klapky. Túto variantu je možné nainštalovať na otvory s maximálnou šírkou 1500 mm. Pri otvrore širšom než 1500 mm sa používa hrebeňová vetracia šterbina so samonosným laminátovým oblúkom. U tejto verzie je maximálna šírka otvoru až 4500 mm. Konštrukcia šterbiny je oceľová, žiarovo zinkovaná a upevnená na drevených alebo oceľových prvkov. Horný oblúk je najčastejšie z laminátu alebo polykarbonátu a prieduch nie je uzatvorený klapkou. 

TYPY

- Vetracia šterbina s hladkým deskovým laminátom pre rozmery 400-1500 mm

- Vetracia šterbina z deskového polykarbonátu pre rozmery 500-4500 mm

- Vetracia šterbina so samonosným oblúkom pre rozmery 1500-4500 mm

- Vetracia šterbina bez vrchného oblúku pre rozmery 400-800 mm

- Vetracia hrebeňová šterbina pultovej strechy, zakrytie možné zviňovacou plachtou alebo polykarbonátovou stenou

POUŽITIE:

Túto variantu hrebeňovej šterbiny inštalujeme do stajní pre dobytok, kone, ovce či kozy, ale tiež do čakární u dojární, čističiek odpadových vôd alebo skladov. 

Tuto variantu hřebenové štěrbiny instalujeme do stájí pro skot, koně, ovce či kozy, ale také do čekáren u dojíren, čističek odpadních vod nebo skladů.

Vetracia šterbina bez regulácie 

FOTOGALÉRIA


   4. PLECHOVANIE A DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Ako doplnok k hrebeňovej vetracej šterbiny je možné dodať i oplechovanie. Zabraňuje zatekaniu vody do stajní pri zhoršených poveternostných podmienkach. Tento doplnok by mal byť súčasťou dodávky vždy, keď je sklon strechy menší než 16°. Plechovanie realizujeme pomocou zinkovaného plechu (s možnosťou doplnenia tesnenia) alebo pomocou plechov Lindab.  


Možnosti plechovania šterbín a podsád

  1. s tesniacim profilom
  2. bez tesniaceho profilu
  3. voliteľné vo farbe RAL  

Plechovanie šterbiny voliteľné vo farbe RAL