NAŠE ODBORNÉ ČLÁNKY

Pri rekonštrukcii alebo projektovaní novej stajne pre všetky vekové kategórie dobytku je dôležité nezabúdať na jedno podstatné kritérium, a to otázku pohody zvierat alebo tzv. welfare. V roku 1993 bol Britskou radou pre ochranu zvierat (FAWC) prijatý kódex základných piatich slobôd, ktoré boli prijaté celosvetovo, vrátane ČR. Práve jednou z týchto ...

Kvalitný ventilačný systém stajní je dôležitý hneď z niekoľkých dôvodov - zaisťuje dobrú pohodu zvierat, ovplyvnuje distribúciu prirodzeného osvetlenia do stajní, znižuje rýchlosť prúdení vzduchu a znižuje počet vtákov, ktorí vlietajú do budovy. Ideálne pritom je, keď tento systém funguje sám bez toho, aby ste sa o neho museli starať - a práve to...