NAŠE ODBORNÉ ČLÁNKY

Bočné ventilačné systémy Haze sa hodia nielen do stajní pre dobytok či jazdiarne, ale napríklad aj do záhradných centier. Teda väčších zastrešených priestorov, v ktorých sa musí pohodlne pohybovať manipulačná technika a samozrejme i zákazníci. Práve s takýmto zadaním sa na nás obrátilo Záhradné centrum Škuta v Údlicích u Chomutova.

Pri rekonštrukcii alebo projektovaní novej stajne pre všetky vekové kategórie dobytku je dôležité nezabúdať na jedno podstatné kritérium, a to otázku pohody zvierat alebo tzv. welfare. V roku 1993 bol Britskou radou pre ochranu zvierat (FAWC) prijatý kódex základných piatich slobôd, ktoré boli prijaté celosvetovo, vrátane ČR. Práve jednou z týchto ...