NAŠE ODBORNÉ ČLÁNKY

Vďaka výstavbe novej haly v Křični mohla spoločnosť Haze pristúpiť k nákupu niekoľkých nových strojov, ktoré nielen zefektívnia prevádzku firmy, ale prinesú výhody taktiež našim klientom. Ide o moderný skladovací stroj od spoločnosti Kardex Remstar a vysokofrekvenčnú zváračku Zemat Technology Group.

Rok 2021 je pre našu firmu prelomový. V tomto roku sa totiž naša spoločnosť presťahovala do celkom nového výrobného areálu na katastrálnom území obce Křičeň. Projekt za zhruba 50 miliónov korún bol spolufinancovaný z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, teda zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu ČR.