METEOSTANICE


Naša meteostanica sleduje poveternostné podmienky a automaticky podľa nich upravuje vetracie systémy v kravínoch - a to nielen bočné steny, ale prípadne i dvojkrídlovú hrebeňovú šterbinu. Jej súčasťou sú dve čidlá rýchlosti vetra (každé na jednej strane kravína), vyhrievané čidlo dažďa, ktoré detekuje i snehové zrážky a jedno až tri teplotné čidla. 

Meteostanica reaguje na meniaci sa vietor, dážď i teplotu a podľa prednastavených hodnôt automaticky upravuje ventilačný systém tak, aby v kravínoch udržoval optimálne mikroklíma. Posledná generácia meteostaníc Haze - model AG06 - má navyše aj prehľadný a moderný dotykový displej, ktorý umožňuje pohodlné a intuitívne ovládanie.


MOŽNOSTI OVLÁDANIA

Zapojený vetrací systém so základným softvérom funguje na princípe otvárania a zatváranie stien po jednotlivých tretinách. Ručne môžeme nastaviť ako často a do akej hodnoty sa má systém pohybovať v závislosti na aktuálnych poveternostných podmienkach. V prípade zapojenia pomalobežných vetrákov sa zadáva teplota, pri ktorej sa dajú vetráky do chodu. Ďalej je tu možné nastaviť funkciu pre zimnú prevádzku. V zimnej prevádzke sa nastavuje teplota, ktorá spôsobí privretie plachiet na jednu alebo dve tretiny podľa nastavenej hodnoty. Plachty zostávajú privreté  po celú dobu poklesu pod túto teplotu až po funkciu mráz, zároveň rešpektujú prekročenie hodnôt rýchlosti vetru a prítomnosti zrážok. Druhá úroveň zimnej prevádzky je funkcia mráz, zároveň rešpektujúca prekročenie hodnôt rýchlosti vetru a prítomnosti zrážok. Druhá úroveň zimnej prevádzky je funkcia mráz, ktorá spôsobuje úplne zavretie plachiet. Táto funkcia slúži k ochrane stajne pred veľkým mrazom, ktorý by okrem zdravotných komplikácií zvierat mohl spôsobiť tiež zamŕzanie krmení a napájadiel. Plachty zostávajú zavreté po celú dobu poklesu pod túto mrazovú teplotu. 


FUNKČNÉ SEGMENTY

1. Ovládanie šterbiny

Ovládanie dvojkrídlovej hrebeňovej šterbiny s elektropohonom. Systém reguluje otváranie a zatváranie šterbiny poďla rýchlosti prúdenia vzduchu a tepltoy v stajni. Vďaka prepojeniu so zrážkovými čidlami reaguje tiež na dážď a sneženie. 


2. Ovládanie bočných systémov

Vďaka regulácií bočných stien sa v stajni udržuje ideálna mikroklíma. Systém umožňuje odlišné nastavenie bočných stien na náveternej a záveternej strane stajne. Dokáže optimalizovať parametry nastavenia podľa konkrétneho umiestnenia stajne v krajine. 


3. Adekvátne osvetlenie

Zaistenie adekvátneho osvetlenia v stajniach. Meteostanicu je možné prepojiť so zdrojmi umelého osvetlenia tak, aby ste zaistili adektvátnu úroveň združeného osvetlenia v priebehu celého roku. 


4. Nútená ventilácia

Nútená ventilácia, ktorá zabraňuje tepelnému stresu u dobytku. Systém vďaka tepelným čidlom vyhodnocuje aktuálnu teplotu v stajni a v prípade potreby aktivuje nútenú ventiláciu (ventilátory). Jeho výhodou je, že systém aktivácie nie je závislý na ľudskom faktore. 


5. Eliminácia prehrievania boxov v stajniach

Eliminácia prehrievania boxových lóží pozdĺž obvodových stien. Systém dokáže v letných mesiacoch nastaviť rozvinutie rolovacích stien typu D tak, aby sa zabránilo líniovému prehrievaniu boxových lóží pozdĺž obvodových stien. 


6. Letná a zimná prevádzka

Základné prednastavenie pre letnú a zimnú prevádzku. Naša meteostanica má prednastavené základné režimy regulácie stajňovej mikroklímy pre letné a zimné mesiace. Tieto parametre je možné optimalizovať podľa špecifík farmy, lokality a podobne.