Vo Vadíne vyrástol kravín novej generácie

12.08.2019

V Haze máme radi skutočne ambiciózne projekty, ktoré v sebe spojujú moderné technológie a remeselnú kvalitu. I preto sme radi, že sme sa mohli podielať na stavbe supermoderného kravínu v Mliečnej farme Vadín, ktorá spadá pod podnik Agro Posázaví.

Nová stajňa pre dobytok je súčasťou areálu živočíšnej výroby v obci Vadín, malej dedinky ležiacej v katastri obce Okrouhlice na Havlíčkobrodsku. Jedná sa o stavbu, ktorá je výnimočná jednak svojou veľkosťou (kapacita stajne je 600 dojníc), tak zvoleným provozným a technickým riešením. Využíva tiež najmodernejšie technológie, medzi ktoré radíme i systémy Haze.

Ako subdodávateľ generálneho dodávateľa stavby, spoločnosti Agos, sme do objektu inštalovali šesť našich najmodernejších bočných ventilačných systémov typu D, každý v odlišnej dĺžke. Rolovacie steny sú napojené na našu meteostanicu AG05, vybavenú veterným, dažďovým a teplotným čidlom. Meteostanica reaguje na meniaci sa vietor, dážď i teplotu a podľa prednastavených hodnôt automaticky upravuje ventilačný systém tak, aby v stajňach udržoval optimálne mikroklíma. Je tak úplne nezávislá od ľudského faktoru.

Okrem ventilačných systémov nájdete na farme Vadín tiež naše oceľové krídlové vráta s palubkovou výplňou a elektrické rolovacie vrata so zastrešením. Náš tým v zložení Petr Hanousek (jednateľ a majiteľ spoločnosti), Roman Kulička (obchodní manažer) a Lubomír Trunda (produktový manažer, ktorý mal projekt Vadín na starosti) sa tiež s radosťou zúčastnil na slávnostnom otvorení nového kravína, ktoré sa konalo prvý augustový deň a ktorého sa zúčastnil okrem iných i prezident Agrárnej komory Zdeněk Jandejsek.