Spoločnosť Haze úspešne realizovala prvú zákazku v Poľsku

24.06.2020

Naša spoločnosť realizovala historicky prvú zákazku na území Poľska. Išlo o novostavbu stajne na farme v meste Goleszow. Klientom bola poľnohospodárska firma, ktorá u našich poľských susedov pravidelne dostáva popredné ocenenia za poľnohospodársku produkciu. Do budovy sme inštalovali elektrické rolovacie vráta a náš bočný ventilačný systém typu C, aj keď v trocha netradičných rozmeroch.

Na poľnohospodárskej farme v poľskom meste Goleszow vyrástla novostavba stajne pre mäsový dobytok. Stavba nie je úplne typická - ide o železnú konštrukciu s murovanými štítmi a predsadenou obetonávkou pre bočné prístrešky zvierat. Na prianie majiteľa sme v budove inštalovali 6 kusov elektrických rolovacích vrát v zelenej a kovovo striebornej farbe a bočné ventilačné systémy typu C s dĺžkami 35 a 25 bm. Pretože je stajňa určená pre rôzne staré (a teda aj rôzne veľké) zvieratá, sú na oboch stranách stajne plachty s odlišnou výškou.  

Náš bočný ventilačný systém typu C funguje na princípe otvárania odspodu. V hornej časti je plachtová výplň zafixovaná v hliníkovej lište a v spodnej časti plachty je nasunutý hriadeľ. Tento hriadeľ poháňa elektrický pohon. Tým, ako sa hriadeľ otáča, sa mení výška zakrytia otvoru. Vzhľadom na stavebné riešenie budovy sú ovládacie tlačidlá systému nainštalované z vonkajšej strany objektu. Na použitie vnútri stajne sme naprogramovali len jedno diaľkové tlačidlo, ktoré sme umiestili na vnútornú stranu stĺpa pri hnojných chodbách. Tým sme eliminovali možnosť, že by sa k tlačidlu dostali zvieratá.

Majiteľ farmy momentálne uvažuje o tom, že by bočný ventilačný systém prepojil s automatickou meteostanicou Haze, a tým celý ventilačný systém plne zautomatizoval.