Funkčné riešenie pre záhradné centrá? Bočné ventilačné steny typu E

20.05.2019

Bočné ventilačné systémy Haze sa hodia nielen do stajní pre dobytok či jazdiarne, ale napríklad aj do záhradných centier. Teda väčších zastrešených priestorov, v ktorých sa musí pohodlne pohybovať manipulačná technika a samozrejme i zákazníci. Práve s takýmto zadaním sa na nás obrátilo Záhradné centrum Škuta v Údlicích u Chomutova. 

Zákazník si prial navrhnúť božné steny u skleníkov tak, aby sa v priestore mohli pohybovať nielen zákazníci,  ale aj zamestnanaci s manipulačnou technikou. Doporučili sme im náš bočný ventilačný systém typu E, ktorý pracuje na princípe otvárania zospodu. V hornej časti je plachtová výplň zafixovaná na hliníkovej lište. V strednej časti je plachta vybavená kedrom, ktorý slúži k osadeniu do navíjacej hriadele s pohonným motorom. Hriadeľ je uložený zhruba v polovici výšky plachty, vďaka ktorej sa plachta roluje dvakrát rýchlejšie než u ostatných typov ventilačných stien. 

"Naviac do priestoru pod navinutou plachtou nezasahujú žiadne inštalačné prvky, s výnimkou zvislých vodiacich opier. Vďaka tomu môžu pod plachtami bez obmedzenia prechádzať manipulačná technika so záhradníckym zbožím," dodáva produktový manažer firmy Haze Lubomír Trunda. 

Konkrétne v záhradníctve v Údlicích sme v priebehu dvoch dní inštalovali dve samostatné plachty s dĺžkou 14,3  a 14,5 metra a výške 3,5 metra, a ďalej plachtu dlhú 24 metrov a vysokú 3,6 metra. Všetky tri plachty majú vlastný pohon a môžu sa tak pohybovať nezávisle na sebe - podľa toho ako vyžaduje počasie, prípadne obsluha centra. 

Pre bočný ventilačný systém typu E platí, že sa maximálna dĺžka steny určuje podľa výšky - optimálna dĺžka steny je do 50 metrov pri výške do 3,5 m. "U tohto projektu sme montovali vodiace opery v osovej vzdialenosti 4 metre, ktorými sme okopírovali medzeru oceľovej konštrukcie a tak zachovali maximálny manipulačný priestor," vysvetľuje Lubomír Trunda. 

Aby mohli vonkajším záhradným skleníkom voľne prechádzať zákazníci, doplnili sme bočné plachty typ E ešte rolovacími elektrickými vrátami. Vďaka nim môžu zamestnanci otvoriť len úzky priechod pri zlom počastí a bočné plachtové steny môžu zostať zatvorené.