Firma Haze sa predstavila na veľtrhu ANIMAL TECH

17.06.2019

Jedným z miest, kde ste sa tento rok mohli zoznámiť s produktami spoločnosti Haze, bol aj Medzinárodný veľtrh pre živočíšnu výrobu ANIMAL TECH. V polovici marca sa na brnenskom výstavisku zišli prední výrobcovia technológií pre chov hospodárskych zvierat a my sme u toho samozrejme nemohli chýbať.

ANIMAL TECH je pre všetkých chovateľov hospodárskych zvierat dôležitý predovšetkým preto, lebo je v českých podmienkach tou najväčšou odbornou akciou, na ktorej sa prezentujú všetky obory súvisiace s chovom hospodárskych zvierat, od genetiky cez výživu až po ustajnenie zvierat.

Svoje stánky tu mali i spoločnosti zaoberajúce sa výrobou technologických prvkov pre poľnohospodárske stavby, vrátane spoločnosti Haze. Našim stávajúcim i novým zákazníkom sme tu predstavili naše strešné vetracie systémy, bočné ventilačné systémy, rolovacie vrata, meteostanice, ukážky zastrešenia odpadových nádrží i našu ponuku vrát, priechodov, pletív a kari sietí. Dotazy našich zákazníkov na mieste zodpovedali naši odborníci vrátane jednateľa spoločnosti Petra Hanouska, obchodného manažera Romana Kuličky, produktového manažera Lubomíra Trundy a manažera projektov Ing. Iva Nováka. Hostia si v stánku mohli prehliadnuť i vzorky našich technológií.