Atypická vrata

do výšky 8m
do výšky 8m

Součástí dodávky je vždy meteostanice. Použití například na posklizňových linkách.

Do výšky 8m