Haze nájdete na novej adrese!

23.09.2021

Rok 2021 je pre našu firmu prelomový. V tomto roku sa totiž naša spoločnosť presťahovala do celkom nového výrobného areálu na katastrálnom území obce Křičeň. Projekt za zhruba 50 miliónov korún bol spolufinancovaný z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, teda zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu ČR.

Nový výrobný areál nám umožní ešte viac vylepšiť vývoj a aplikáciu nových postupov a materiálov, vďaka ktorým naše produkty držia krok s technologickým vývojom v odbore. Takmer 2500 m² zastavanej plochy je rozdelených na dve časti - na časť administratívnu so zázemím pre zamestnancov, a na časť výrobnú. Vo výrobnej hale sú umiestnené spolu štyri dielne a tiež sklady vstupného materiálu aj hotových výrobkov.

Veríme, že vďaka sťahovaniu do vlastného, veľkoryso poňatého výrobného areálu dokážeme ešte viac vylepšovať naše produkty aj servis poskytovaný vám, našim zákazníkom!